• DATOS DA ORGANIZACIÓN

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA infórmao/a que os seus datos identificativos son os seguintes:

Responsable: Identidade: GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA

CIF: G15067473

Enderezo Postal: RÚA DO HOME SANTO, 62, 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Teléfono: 625600692

Correo electrónico: gbrincadeira@gmail.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA considéranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

  • CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.brincadeira.org (de agora en adiante, A WEB), do que é titular GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA.

A navegación pola WEB do GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

A WEB e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, porén, GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na WEB á previa cumprimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra que ten como propietario ao GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente preciso para o correcto uso da WEB.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario terá a obriga de facer un uso correcto da WEB de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos de tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízo que puidera causar como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

  • POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos na WEB, e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Asemade, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade das páxinas alleas á súa propiedade ás que poida acceder por medio dos enlaces.

GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que puidera derivarse da navegación pola mesma aos usuarios da WEB.

En consecuencia, GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.